Innovatören och en av Indian Motocycle`s grundare Karl Oskar
 Hedström (1871 - 1960) föddes i Lönneberga och där reste Svenska
 Indiansällskapet år 2006 en minnessten till åminnelse om hans
 livsgärning. Finn den geografiska platsen för stenen här

 
Svenska Indiansällskapet bildades 1991.
 
Sällskapet ska verka för goda kontakter mellan Indian
 ägare, förmedla delar, litteratur och tips. Dock är alla
 välkomna som medlemmar, såväl ägare av Indian
 motorcyklar som personer med ett brinnande intresse för
 Indian MC
 - DU BEHÖVER INTE ÄGA EN INDIAN FÖR ATT VINNA
 MEDLEMSKAP I Svenska IndianSällskapet  

 Här kan du ladda ned Ansökan Medlemskap i SIS.pdf

 Medlemskap fås genom att insända ansökan
 till sekreteraren Dan Edström via
snigelpost eller motsvarande  uppgifter via E-mail 
   

 Inträdesavgift i Sällskapet är 100 kr
 Medlemsavgiften är sedan 300 kr.
Första året kostar 400 kr, därefter
 bara medlemsavgiften.
 Inträdesavgift (100 kr) avser att täcka  porto och kostnad för utskick av
 diverse trycksaker till ny medlem.

 Summan insättes på bankgiro nr.  5672 - 1285
 

 Vi ger ut en papperstidning som heter :
 
Contact Points
Tidningen ges ut i samarbete med de Danska och Norska klubbarna.

 Som medlem erhåller Du fyra nummer av  vår tidning  per  år  vilket innebär 3  nummer av CP + en europeisk utgåva.

 Huvudredaktör:  Per-Olov Ek  021-21078 macroll44@gmail.com

 Annonsredaktör för företags annonser:  
 Marcus Jost 073-693 99 11
 m.jost@cyklop.se