En minnessten över Carl Oscar Hedström är rest 2 km
 nordväst Lönneberga kyrka vid vägkorset mot Nyemåla.
   GPS koordinater: N 57 degree 32 min 33.20 sec
                         E 15            39       54.80
 Karta Map here


 Tillbaka